Munten en penningen van de Tower of London

De de prestigieuze Tower of London werd al meermaals als afbeelding op een gouden of zilveren munt of penning vereeuwigd. Een mooi onderwerp voor de verzamelaar van munten die een originele invalshoek zoekt. In de Tower vind je trouwens ook de kroonjuwelen van Engeland.

Geschiedenis

Gebouwd door Willem de Veroveraar werd de Tower eeuwenlang als staatsgevangenis gebruikt en is het een mythisch oord geweest waarbij de royals letterlijk nooit ver uit de buurt waren.
In de loop der eeuwen werd deze burcht door opeenvolgende vorsten altijd maar uitgebreid en versterkt, onder meer ook als bescherming tegen mogelijke indringers zoals de Noormannen. Zo werd The Tower een vaste waarde in het stadsbeeld en voor vele Engelsen het symbool van onverzettelijkheid.
De grootste ingreep was de aanleg van de kade onder het bewind van Richard II (1377-1399). Gedurende de middeleeuwen kwamen er nog weinig grote veranderingen zodat de Tower een van de best bewaarde historische kastelen ter wereld is.

Gevangenis

Henry VIII gaf de Tower een nieuwe bestemming. Toen hij in 1530 met de katholieke kerk brak, was de Tower in zijn visie de ideale plek om te talrijke politieke en religieuze vijanden gevangen te houden.
De eerste belangrijke gevangenen van de Tudors in de Tower waren Sir Thomas More en bisschop Fisher van Rochester. Toen ze in 1535 weigerden om Henry VIII als hoofd van de Engelse kerk te erkennen, werden ze in de Tower geëxecuteerd. Nadien volgden heel wat bekende en minder bekende slachtoffers, waaronder ook Anne Boleyn die in 1536 wegens hoogverraad om het leven werd gebracht.
Algauw verwaterde de rol van de Tower. Zo maakte Charles II er tijdens zijn regeerperiode (1660-1685) het hoofdkwartier van zijn legers van. De volgende eeuwen taande het belang van de Tower en werd dit fort steeds meer een symbool zonder echte functie.

Wachten en raven

De meest in het oog springende personen bij een bezoek aan de Tower zijn ongetwijfeld de kleurrijk uitgedoste wachten. Officeel heten ze de ‘Yeoman Warders’ maar ze zijn des te bekender als de ‘Beefeaters’. Niemand weet hoe ze aan die naam kwamen,. maar de meest waarschijnlijke uitleg is dat deze wachten met een dagelijkse portie vlees werden vergoed. Het ceremoniële en doordeweeks uniform gelijken nog sterk op deze uit de periode van Henry VIII. De Yeoman Warders verzorgen de rondleidingen in het blauwe uniform. Het ceremoniële is voorbehouden voor staatsaangelegenheden.
Nog steeds vliegen er raven rond The Tower. Charles II, zo wil de legende het, werd gewaarschuwd dat als de raven The Tower zouden verlaten, het koninkrijk ten val zou komen. Charles II gaf dan ook de opdracht om steeds een populatie raven binnen de muren te houden. Dit kan door één vleugel gedeeltelijk te knippen, waardoor de raven minder stabiel vliegen en zich dan ook nooit ver buiten The Tower wagen.
Allen hebben ze een naam. Slechts ééntje zou er ooit ontsnapt zijn, na 21 jaar trouwe dienst. De oudste ooit, Jim Crow, werd 44 jaar. Bij een onbehoorlijk gedrag worden ze ontslagen en komen ze terecht in de London Zoo. The Tower heeft een eigen kweekprogramma opgezet.

Kroonjuwelen

Maar een bezoek aan The Tower omvat meer dan het bewonderen van de raven en het indrukwekkende bouwwerk waaraan zoveel bloed kleeft. Reeds sedert de 17de eeuw was en is deze vestiging de bewaarplaats van de kroonjuwelen, goed bewaakt in een kelder van de Waterloo Block. De tentoongestelde juwelen dateren meestal van 1660.
Belangrijk is de Imperial State Crown, de kroon die de koningin draagt bij de opening van het parlementair jaar. Daarnaast is er nog de meest bekende diamant ter wereld, de Koh-I-Noor, met 105.6 karaat. Deze is geplaatst in de kroon van de koningin-moeder. De legende wil dat het alleen geluk zal brengen aan vrouwen en dat de drager voorbestemd is om wereldheerser te worden.